امروز    پنجشنبه , 31/مرداد/1398  

پروژه‏ ها

 

مدلسا

 

یکی از رسالت‏ های مرکز تحقیقات قابلیت اطمینان مشارکت در انجام پروژه‏ های صنعتی و پژوهشی است. مجموعه سامانه‏ های فضانوردی(پژوهشگاه هوا فضای سابق) از جمله نخستین مراکزی در کشور است که توانسته است همزمان با فعالیت های علمی و آموزشی، در بکارگیری روش‏ های علمی و نوین  در انجام پروژه‏ های صنعتی موفق باشد. در ادامه مهم‏ترین پروژه ‏های انجام شده توسط پژوهشکده فضانوردی که همکاران مرکز قابلیت اطمینان نیز در اجرای آنها همکاری داشته اند معرفی می‏ گردند.

 

تحقیقات و پروژه های انجام شده:

 

نرم افزار قابلیت اطمینان


کاوشگر پژوهش


کاوشگر پیشگام


تدوین نظام نامه قابلیت اطمینان


توسعه الگوریتم بهینه سازی  برای قابلیت اطمینان

تخصیص قابلیت اطمینان در سیستم ‏های پیچیده

بررسی قابلیت اطمینان در سیستم ‏های ایمنی

تحلیل قابلیت اطمینان مواد مرکب چند لایه  با استفاده از روش FORM

بهینه سازی چیدمان و خواص لایه ‏های ماده مرکب بر مبنای قابلیت اطمینان


مدلسازی و تخصیص چند سطحی قابلیت اطمینان


مدلسازی و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم پنل خورشیدی ماهواره با استفاده از روش SUGF


تحلیل درخت خطای یک سیستم چند حالته(Multi-state) با استفاده از روشBDD

 

تخصیص بهینه افزونگی در سیستم های چند فازی و پیچیده


آنالیز قابلیت اطمینان سیستم یک‏ بار مصرف یا تک عمله


تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم‏ های چند حالته- چند فازی


تحلیل درخت خطای یک سیستم دینامیکی

 

مدلسازی و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم تشخیص شرایط اضطراری


تعیین تعداد آزمون ‏های مورد نیاز برای سیستم با توجه به نتایج آزمون‏ های قطعات


طراحی سیستم پایش وضعیت و مانیتورینگ سیستم کنترل فضاپیما


تحلیل قابلیت اطمینان سیستم‏های ارتباطی با استفاده از شبکه بیزین دینامیکی


تحلیل، ارزیابی و بهبود ایمنی یک پهپاد


مدلسازی و تحلیل قابلت اطمینان نخستین فضای پیمای حامل انسان جمهوری اسلامی ایران در مرحله طراحی مفهومی و اولیه


آنالیز  قابلیت اطمینان سیستم کنترل مقاوم در برابر خطا

 

 

در حال حاضر پروژه‏‏ های زیر در حال پیگیری و انجام است:


 

تحلیل عمر باقی مانده قطعات(مطالعه موردی شیر کنترل)

 

آنالیز عدم قطعیت در تحلیل ایمنی

 

توسعه مدل تطبیقی تخمین عمر باقی مانده


بهینه سازی قابلیت اطمینان یک سیستم چند حالته