امروز    پنجشنبه , 31/مرداد/1398  
تماس با ما
آدرس:
تهران- شهرک قدس- خیابان ایران‌زمین- خیابان مهستان- خیابان هوافضا (پانزدهم)-پژوهشگاه هوافضا-گروه تخصصی استانداردهای هوافضایی

صندوق پستی: تهران- ۸۳۴-۱۴۶۶۵

تلفن: تلفن:۸۸۳۶۶۰۳۰ داخلی 165
فکس: فکس: 88362011

اطلاعات: سایت مرکز:http://CRR.ari.ac.ir

پست الکترونیکی : reli@ari.ac.ir یا farsi@ari.ac.ir