امروز    يكشنبه , 31/شهريور/1398  

نشست تخصصی قابلیت اعتماد

نخستین نشست تخصصی قابلیت اعتماد در محل پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.

 

این نشست تخصصی با حضور کارشناسان و مدیران پژوهشگاه فضایی ایران و برخی از کارشناسان فضایی ایران در روز چهار شنبه به مدت چهار ساعت در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه فضایی برگزار شد. در این نشست موضوعاتی نظیر  قابلیت اعتماد در استانداردهای  آژانس فضایی اروپا ، قابلیت اطمینان نرم افزار، طراحی حامل ماهواره مبتنی بر قابلیت اطمینان، بررسی و عیب یابی سیستم چرخ عکس العملی کنترل وضعیت ماهوراه و آزمون‏های قابلیت اطمینان توسط اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. این نشست با همکاری معاونت کنترل کیفیت پژوهشگاه و مرکز تحقیقات قابلیت اطمینان در روز چهارشنبه  26 آذرماه برگزار شد.