امروز    پنجشنبه , 31/مرداد/1398  

اخبار و رویدادهای بین المللی

اخبار و رویدادهای بین المللی

 

 

 

 

ردیف
عنوان کنفرانس محل برگزاری زمان برگزاری وب سایت توضیحات
1 پنجمین کنفرانس قابلیت اطمینان و ایمنی دانشگاه شیراز اردیبهشت 97 www.irsec2018.com
2 International Conference on System Reliability and Safety Milano-ایتالیا December 20-22, 2017 www.icsrs.org
3 European Safety and Reliability Conference ESREL

Norway, NTNU

17-21 June 2018

https://www.ntnu.edu/esrel2018

4

2018 IEEE International Conference on
Prognostics and Health Management

Seattle, WA, USA

June 11-13, 2018

http://phmconf.org/

5
6


اخبار و رویدادهای بین المللی         ردیف عنوان کنفرانس محل برگزاری زمان برگزاری وب سایت توضیحات 1 پنجمین کنفرانس قابلیت اطمینان و ایمنی دانشگاه شیراز اردیبهشت 97 www.irsec2018.com 2 International Conference on System Reliability and Safety Milano-ایتالیا December 20-22, 2017 www.icsrs.org 3 European Safety and Reliability Conference ESREL Norway, NTNU 17-21 June 2018 https://www.ntnu.edu/esrel2018 4 2018 IEEE International Conference on Progn...